ครอบตัดภาพที่เลือกไว้ แล้วบันทึกเป็นภาพใหม่ ภาพที่เลือกไว้จะปรากฏบนจอภาพ โดยส่วนครอบตัดที่เลือกไว้จะแสดงในกรอบสีเหลือง สร้างภาพใหม่ด้วยการครอบตัดตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

ตัดส่วน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ

ภาพใหม่ที่สร้างจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG หรือ TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ (0 คุณภาพของภาพ) ระดับ JPEG Fine ; ภาพใหม่ที่สร้างจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเท่ากันกับภาพเดิม ขนาดของภาพใหม่ขึ้นอยู่กับขนาดการตัดส่วนภาพและสัดส่วนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านบนซ้ายของการแสดงผลการครอบตัดภาพ

การดูสำเนาภาพตัดส่วน

การซูมแสดงภาพอาจใช้ไม่ได้เมื่อแสดงภาพใหม่ที่สร้างจากการครอบตัดภาพ