สร้างภาพใหม่โดยปรับภาพที่เลือกไว้ให้ตรง กด 2 เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาได้สูงสุดห้าองศาโดยเพิ่มครั้งละ 0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา (ท่านสามารถดูตัวอย่างภาพได้บนหน้าจอแก้ไข โปรดทราบว่าขอบของภาพจะถูกตัดออกเพื่อสร้างสำเนารูปสี่เหลี่ยมจตุรัส) กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช