เลือกตัวเลือกเอ็ฟเฟ็กต์จากฟิลเตอร์สีต่อไปนี้ หลังจากปรับเอ็ฟเฟ็กต์จากฟิลเตอร์ตามที่อธิบายด้านล่าง กด J เพื่อคัดลอกภาพ