เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแล้วกับภาพเดิม ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อแสดงเมนูรีทัชโดยการแสดงภาพใหม่หรือภาพเดิมแบบเต็มจอ จากนั้น (a) กด J ค้างไว้แล้วกด 2 หรือ (b) กด i แล้วเลือก รีทัช อย่างใดอย่างหนึ่ง

 1. เลือกภาพ

  เลือกภาพใหม่ที่รีทัชแล้ว (แสดงด้วยสัญลักษณ์ &) หรือภาพเดิมที่รีทัชแล้ว

 2. แสดงตัวเลือกรีทัช

  กด 2 ขณะกดปุ่ม J ค้างไว้ หรือกด i แล้วเลือก รีทัช

 3. เลือก เปรียบเทียบภาพคู่กัน

  ไฮไลท์ เปรียบเทียบภาพคู่กัน แล้วกด J

 4. เปรียบเทียบภาพใหม่กับภาพเดิม

  ภาพต้นฉบับจะปรากฏทางด้านซ้าย ส่วนภาพที่รีทัชจะแสดงทางด้านขวา โดยมีตัวเลือกที่ใช้ในการสร้างภาพใหม่แสดงไว้ที่ด้านบนของจอภาพ กด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนไปมาระหว่างภาพต้นฉบับกับภาพรีทัช ในการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X ค้างไว้ หากสำเนาถูกสร้างขึ้นจากภาพต้นฉบับสองภาพโดยใช้ การซ้อนภาพ หรือถ้าต้นฉบับถูกคัดลอกหลายครั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อดูภาพต้นฉบับอื่น หากต้องการออกไปที่การแสดงภาพ กดปุ่ม K หรือกด J เพื่อออกไปที่การแสดงภาพโดยใช้ภาพไฮไลท์ที่เลือกไว้

  ตัวเลือกที่ใช้สร้างภาพใหม่

  ภาพต้นฉบับ ภาพรีทัช

เปรียบเทียบภาพคู่กัน

ภาพต้นฉบับจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าภาพใหม่สร้างจากภาพที่มีการป้องกัน หรือภาพถูกลบหรือซ่อนไว้ (0 ภาพที่ป้องกันและซ่อนไว้)