ตัวเลือกนี้ใช้แก้ไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใช้ได้เมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลช ภาพที่เลือกไว้สำหรับแก้ไขตาแดงสามารถดูตัวอย่างภาพได้บนหน้าจอแก้ไข ยืนยันผลของการแก้ไขตาแดงแล้วกด J เพื่อสร้างภาพใหม่ โปรดทราบว่าการแก้ไขตาแดงอาจไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังทุกครั้ง และในบางสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก การแก้ไขตาแดงจะถูกนำไปใช้กับส่วนอื่นของภาพที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดตาแดง ควรตรวจสอบตัวอย่างภาพให้ละเอียดก่อนดำเนินการ