คัดลอกภาพถ่ายเป็น ขาวดำ, ซีเปีย หรือ โทนสีน้ำเงิน (โทนขาวและน้ำเงิน)

การเลือก ซีเปีย หรือ โทนสีน้ำเงิน จะแสดงตัวอย่างของภาพที่เลือกไว้ กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี กด 3 เพื่อลดความอิ่มตัวของสี กด J เพื่อสร้างภาพใหม่โดยใช้โทนสีเดียว