Tato položka vytváří kopie snímků pomocí možností Černobílé, Sépiové a Kyanotypie (modrobílé monochromatické zbarvení).

Výběrem možnosti Sépiové nebo Kyanotypie se zobrazí náhled vybraného snímku; stisknutím tlačítka 1 se zvýší sytost zbarvení, stisknutím tlačítka 3 se sníží sytost zbarvení. Monochromatická kopie snímku se vytvoří stisknutím tlačítka J.