Tato položka vytváří kopie snímků, na kterých se barevně zobrazují pouze plochy zvolených barev.

 1. Vyberte položku Selektivní barva.

  Vyberte položku Selektivní barva v menu retušování a stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení dialogu pro výběr snímků.

 2. Vyberte snímek.

  Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímek (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X/T). Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr snímku a pokračujte dalším krokem.

 3. Vyberte barvu.

  Pomocí multifunkčního voliče umístěte kurzor na objekt a stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L vyberte barvu objektu jako tu, která zůstane součástí výsledné kopie (fotoaparát může mít problémy s rozpoznáním nenasycených barev; vybírejte syté barvy). Chcete-li snímek zvětšit pro přesnější výběr barvy, stiskněte tlačítko X (T). Pro zmenšení snímku stiskněte tlačítko W (Z).

  Tlačítko A AE-L/AF-L

  Vybraná barva

 4. Vyberte barevný rozsah.

  Otáčením hlavního příkazového voliče vyberte barevný rozsah pro vybranou barvu.

  Barevný rozsah

 5. Vyberte barevný rozsah.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 rozšíříte nebo zúžíte rozsah podobných barevných odstínů, které budou součástí výsledného snímku. K dispozici jsou hodnoty v rozmezí 1 až 7; mějte na paměti, že při použití vyšších hodnot mohou být zahrnuty i barevné odstíny jiných barev. Účinek nastavení lze zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav.

 6. Vyberte další barvy.

  Chcete-li vybrat další barvy, vyberte otáčením hlavního příkazového voliče jedno ze tří barevných polí v horní části obrazovky a opakováním kroků 3–5 vyberte další barvu. V případě potřeby vyberte opakováním celého postupu třetí barvu. Chcete-li zrušit výběr barvy, stiskněte tlačítko O (Q); chcete-li odstranit všechny barvy, stiskněte a držte tlačítko O (Q). Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano.

 7. Uložte upravenou kopii.

  Stisknutím tlačítka J uložíte retušovanou kopii snímku.