Tato položka vytváří kopie snímků obsahující pouze obrysy objektů jako základ pro malování. Stisknutím tlačítka J uložte retušovanou kopii snímku.

Před úpravou

Po úpravě