Tato položka vytváří kopii snímku, která vypadá jako snímek miniatury. Nejlepší výsledky poskytuje u snímků, které byly pořízeny z výrazného nadhledu. Oblast, která bude na kopii zobrazena ostře, je vyznačena žlutým rámečkem.