Tato položka vytváří oříznuté kopie vybraných snímků. Vybraný snímek se zobrazuje včetně žlutě vyznačeného zvoleného výřezu; oříznutá kopie snímku se vytvoří postupem popsaným níže.

Oříznutí snímků: Kvalita a velikost obrazu

Kopie vytvořené ze snímků NEF (RAW) nebo NEF (RAW) + JPEG mají kvalitu obrazu (0 Kvalita obrazu) JPEG Jemný; oříznuté kopie vytvořené ze snímků JPEG mají stejnou kvalitu obrazu jako originální snímky. Velikost kopií snímků se mění v závislosti na zvoleném výřezu a poměru stran a zobrazuje se v levém horním rohu zobrazeného výřezu.

Zobrazení oříznutých kopií

Při zobrazování oříznutých kopií snímků nemusí být dostupná funkce zvětšení výřezu snímku.