Tato položka vytváří kopie snímků s vyšší sytostí barev a vyšším kontrastem. V případě potřeby je aplikována funkce D-Lighting pro vyjasnění tmavých objektů a objektů v protisvětle.

Pomocí tlačítek 4 a 2 nastavte sílu prováděného vylepšení. Stisknutím tlačítka J snímek zkopírujete.