Tato položka vytváří malé kopie vybraných snímků.

 1. Vyberte položku Změna velikosti snímku.

  Chcete-li změnit velikost vybraných snímků, vyberte položku Změna velikosti snímku v menu retušování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte velikost.

  Vyberte položku Vybrat velikost a stiskněte tlačítko 2.

  Zobrazí se možnosti změn velikosti snímku; vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J.

 3. Vyberte snímky.

  Vyberte položku Výběr snímků a stiskněte tlačítko 2.

  Vybírejte snímky a stisknutím tlačítka W (Z) potvrzujte nebo rušte výběr (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X/T). Vybrané snímky jsou označeny symbolem 8. Po dokončení výběru stiskněte tlačítko J.

 4. Uložte kopie se změněnou velikostí.

  Zobrazí se dialog pro potvrzení. Vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka J uložte kopie se změněnou velikostí.

Zobrazení kopií se změněnou velikostí

Pokud jsou zobrazeny kopie se změněnou velikostí, nemusí být dostupná funkce zvětšení výřezu snímku.

Kvalita obrazu

Kopie vytvořené ze snímků NEF (RAW) nebo NEF (RAW) + JPEG mají kvalitu obrazu (0 Kvalita obrazu) JPEG Jemný; kopie vytvořené ze snímků JPEG mají stejnou kvalitu obrazu jako originální snímky.