Tato položka doostřuje obrysy a zjednodušuje zbarvení pro dosažení účinku plakátu. Stisknutím tlačítek 2 a 4 zesílíte nebo zeslabíte obrysy. Stisknutím tlačítka J uložte retušovanou kopii snímku.

Před úpravou

Po úpravě