Tato položka slouží ke korekci efektu „červených očí“ způsobeného bleskem a je dostupná pouze pro snímky pořízené s pomocí blesku. Snímek vybraný pro korekci efektu červených očí lze zobrazit na obrazovce úprav. Potvrďte účinky korekce efektu červených očí a stisknutím tlačítka J vytvořte kopii. Mějte na paměti, že korekce efektu červených očí nemusí za všech okolností přinést očekávané výsledky a ve velmi ojedinělých případech může být aplikována na ta místa snímku, která nejsou ovlivněna efektem červených očí; před dalším pokračováním proto pečlivě zkontrolujte náhled snímku.