Tato položka vytváří vyrovnanou (vůči horizontu) kopii vybraného snímku. Stisknutím tlačítka 2 se otáčí snímek ve směru hodinových ručiček až o pět stupňů, s kroky po přibližně 0,25 °, stisknutím tlačítka 4 se otáčí snímek proti směru hodinových ručiček (účinek nastavení lze zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav; mějte na paměti, že okraje snímku se oříznou z důvodu dosažení pravoúhlého tvaru kopie). Stisknutím tlačítka J uložte retušovanou kopii snímku.