Tato položka vytváří kopie s potlačeným zkreslením okrajových částí obrazu. Chcete-li, aby korekci zkreslení provedl automaticky fotoaparát, vyberte možnost Automaticky a poté proveďte jemné doladění pomocí multifunkčního voliče; chcete-li provést korekci zkreslení manuálně, vyberte možnost Manuálně. Mějte na paměti, že možnost Automaticky není dostupná u snímků pořízených s využitím funkce automatické korekce zkreslení; viz „Automatická korekce zkreslení“ (0 Automatická korekce zkreslení). Stisknutím tlačítka 2 korigujete soudkové zkreslení, stisknutím tlačítka 4 korigujete poduškové zkreslení (účinky provedené korekce lze zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav; pamatujte si, že silnější korekce vede k většímu oříznutí okrajů snímku). Stisknutím tlačítka J uložíte retušovanou kopii snímku.

Automaticky

Možnost Automaticky je určena pouze pro snímky pořízené objektivy typu G, E a D (nelze aplikovat na objektivy PC, rybí oko a některé další). Při použití jiných objektivů nelze zaručit správné výsledky.