Tato položka vytváří kopie snímků, které připomínají skici nakreslené barevnými pastelkami. Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberete položku Živost nebo Obrysy a stisknutím tlačítek 4 a 2 upravíte nastavení. Zvýšením živosti se zvýší sytost barev a snížením živosti se dosáhne vybledlého, monochromatického efektu za současného zesilování nebo zeslabování obrysů objektů. Silnější obrysy vedou k vyšší sytosti barev. Stisknutím tlačítka J uložte retušovanou kopii snímku.