Tato položka umožňuje porovnávat retušované kopie a originální snímky. Položka je dostupná pouze v případě zobrazení menu retušování stisknutím tlačítka i a výběru možnosti Retušování během přehrávání kopie nebo původního snímku na celé obrazovce.

 1. Vyberte snímek.

  Vyberte retušovanou kopii (označenou symbolem Z) nebo retušovaný snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Stiskněte tlačítko i, vyberte položku Retušování a stiskněte tlačítko J.

 2. Vyberte položku Porovnání sním. vedle sebe.

  Vyberte položku Porovnání sním. vedle sebe a stiskněte tlačítko J.

 3. Porovnejte kopii s původním snímkem.

  Zdrojový snímek se zobrazí na levé straně, retušovaná kopie na pravé straně; současně se v horní části obrazovky zobrazí parametry použité při tvorbě kopie snímku. Pomocí tlačítek 4 a 2 lze přepínat mezi zdrojovým snímkem a retušovanou kopií. Chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko X (T). Pokud byla kopie vytvořena ze dvou zdrojových snímků pomocí položky Prolínání snímků nebo pokud byl zdroj vícenásobně kopírován, zobrazíte stisknutím tlačítek 1 a 3 druhý zdrojový snímek. Chcete-li ukončit menu a vrátit se k přehrávání, stiskněte tlačítko K nebo se vraťte k přehrávání stisknutím tlačítka J v okamžiku výběru aktuálního snímku.

  1 Parametry použité při tvorbě kopie
  2 Zdrojový snímek
  3 Retušovaná kopie

Porovnání snímků vedle sebe

Zdrojový snímek se nezobrazí, pokud byla kopie vytvořena z chráněného snímku nebo pokud byl snímek mezitím vymazán či označen jako skrytý (0 Skrytí snímků).