Τραβήξτε φωτογραφίες στο επιλεγμένο μεσοδιάστημα έως ότου να εγγραφεί ο καθορισμένος αριθμός λήψεων. Επιλέξτε μία λειτουργία λήψης εκτός από εκείνη του χρονομετρητή αυτοφωτογράφισης (E) και καθρέφτη πάνω (Mup) κατά τη χρήση του περιοδικού χρονοδιακόπτη.

Φωτογράφιση με Περιοδικό Χρονοδιακόπτη

Πριν από τη Λήψη

Πριν ξεκινήσετε τη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη, τραβήξτε μία δοκιμαστική φωτογραφία με τις τρέχουσες ρυθμίσεις και προβάλετε τα αποτελέσματα στην οθόνη. Αφού οι ρυθμίσεις έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με την προτίμησή σας, αφαιρέστε το ελαστικό προσοφθάλμιο και καλύψτε το σκόπευτρο με το παρεχόμενο κάλυμμα προσοφθαλμίου για να αποτρέψετε το φως που εισέρχεται μέσω του σκοπεύτρου να επηρεάσει τις φωτογραφίες και την έκθεση.

Πριν διαλέξετε την ώρα έναρξης, επιλέξτε Ζώνη ώρας και ημερομηνία στο μενού ρυθμίσεων και βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στη σωστή ώρα και ημερομηνία (0 Ζώνη Ώρας και Ημερομηνία).

Συνιστάται η χρήση τριπόδου. Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα τρίποδο πριν ξεκινήσει η λήψη. Για να μη διακοπεί η η λήψη, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής είναι πλήρως φορτισμένη. Εάν υπάρχει αμφιβολία, φορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση ή χρησιμοποιήστε ένα μετασχηματιστή ρεύματος και έναν ακροδέκτη τροφοδοσίας (διατίθενται χωριστά).

 1. Επιλέξτε Λήψη με περιοδ. χρονοδιακ..

  Επισημάνετε την επιλογή Λήψη με περιοδ. χρονοδιακ. στο μενού λήψης φωτογραφιών και πατήστε το 2 για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις του περιοδικού χρονοδιακόπτη.

 2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του περιοδικού χρονοδιακόπτη.

  Διαλέξτε επιλογή έναρξης, μεσοδιάστημα, αριθμό λήψεων ανά μεσοδιάστημα και επιλογή ομαλοποίησης έκθεσης.

  • Για να διαλέξετε μία επιλογή έναρξης:

   Επισημάνετε την επιλογή Επιλογές έναρξης και πατήστε το 2.

   Επισημάνετε μία επιλογή και πατήστε το J.

   Για να ξεκινήσετε αμέσως τη λήψη, επιλέξτε Τώρα. Για έναρξη της λήψης σε επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε Επιλογή ημέρας και χρόνου έναρξης, έπειτα διαλέξτε την ημερομηνία και την ώρα και πατήστε το J.

  • Για να διαλέξετε το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις λήψεις:

   Επισημάνετε την επιλογή Μεσοδιάστημα και πατήστε το 2.

   Διαλέξτε ένα μεσοδιάστημα (ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα) και πατήστε το J.

  • Για να διαλέξετε τον αριθμό των λήψεων ανά μεσοδιάστημα:

   Επισημάνετε την επιλογή Φορές × λήψεις/φορά και πατήστε το 2.

   Διαλέξτε τον αριθμό μεσοδιαστημάτων και τον αριθμό λήψεων ανά μεσοδιάστημα και πατήστε το J.

   Στη λειτουργία S (μεμονωμένο καρέ), οι φωτογραφίες για κάθε μεσοδιάστημα θα λαμβάνονται με την ταχύτητα που έχει επιλεχθεί στην Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d1 (Ταχύτ. λήψης λειτουργ. CL, 0 d1: Ταχύτ. Λήψης Λειτουργ. CL).

  • Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ομαλοποίησης έκθεσης:

   Επισημάνετε την επιλογή Ομαλοποίηση έκθεσης και πατήστε το 2.

   Επισημάνετε μία επιλογή και πατήστε το J.

 3. Ξεκινήστε τη λήψη.

  Επισημάνετε την επιλογή Έναρξη και πατήστε το J. Η πρώτη σειρά λήψεων θα πραγματοποιηθεί την καθορισμένη ώρα έναρξης, ή μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα αν έχει επιλεχθεί Τώρα για Επιλογές έναρξης στο Βήμα 2. Η λήψη θα συνεχιστεί στο επιλεγμένο μεσοδιάστημα μέχρι να πραγματοποιηθούν όλες οι λήψεις.

Κατά τη Διάρκεια της Λήψης

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με περιοδικό χρονοδιακόπτη, θα αναβοσβήνει η λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης. Αμέσως πριν από το επόμενο μεσοδιάστημα μεταξύ των λήψεων, η ένδειξη της ταχύτητας κλείστρου θα δείχνει τον αριθμό των μεσοδιαστημάτων που απομένουν, και η ένδειξη του διαφράγματος θα δείχνει τον αριθμό λήψεων που απομένουν στο τρέχον μεσοδιάστημα. Σε άλλες περιπτώσεις, ο αριθμός των μεσοδιαστημάτων που απομένουν και ο αριθμός λήψεων σε κάθε μεσοδιάστημα μπορούν να προβληθούν πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (μόλις απελευθερωθεί το κουμπί, η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα θα εμφανίζονται μέχρι να λήξει ο χρονομέτρης αναμονής).

Λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης

Όσο η φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη είναι σε εξέλιξη είναι δυνατή η προσαρμογή των ρυθμίσεων, η χρήση των μενού και η απεικόνιση φωτογραφιών. Η οθόνη θα απενεργοποιείται αυτόματα περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από κάθε μεσοδιάστημα. Έχετε υπόψη ότι η αλλαγή των ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής ενώ είναι ενεργός ο περιοδικός χρονοδιακόπτης ενδέχεται να τερματίσει τη λήψη.

Λειτουργία Λήψης

Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης, η φωτογραφική μηχανή θα πραγματοποιήσει τον καθορισμένο αριθμό λήψεων σε κάθε μεσοδιάστημα.

Παύση της Φωτογράφισης με Περιοδικό Χρονοδιακόπτη

Μπορεί να γίνει παύση της φωτογράφισης με περιοδικό χρονοδιακόπτη ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα πατώντας το J ή επιλέγοντας Παύση στο μενού του περιοδικού χρονοδιακόπτη.

Επανάληψη της Λήψης με Περιοδικό Χρονοδιακόπτη

Για να συνεχίσετε αμέσως τη λήψη, επιλέξτε Επανέναρξη.

Επισημάνετε την επιλογή Επανέναρξη και πατήστε το J.

Για να συνεχίσετε τη λήψη σε καθορισμένο χρόνο:

Για τις Επιλογές έναρξης, επισημάνετε την επιλογή Επιλογή ημέρας και χρόνου έναρξης και πατήστε το 2.

Διαλέξτε ημερομηνία και ώρα έναρξης και πατήστε το J.

Επισημάνετε την επιλογή Επανέναρξη και πατήστε το J.

Τερματισμός της Λήψης με Περιοδικό Χρονοδιακόπτη

Για να τερματίσετε τη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη πριν ληφθούν όλες οι φωτογραφίες, επιλέξτε Απενεργοποίηση στο μενού του περιοδικού χρονοδιακόπτη.

Καμία Φωτογραφία

Η φωτογραφική μηχανή θα παραλείψει το τρέχον μεσοδιάστημα εάν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις συνεχίσει να υφίσταται για οκτώ ή παραπάνω δευτερόλεπτα μετά την αναμενόμενη έναρξη του μεσοδιαστήματος: η φωτογραφία ή οι φωτογραφίες για το προηγούμενο μεσοδιάστημα δεν έχουν ληφθεί ακόμη, η κάρτα μνήμης είναι πλήρης, ή η φωτογραφική μηχανή δεν είναι σε θέση να εστιάσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (έχει επιλεχθεί AF-S ή λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ για AF-A), ή όταν έχει επιλεχθεί Εστίαση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a1 (Επιλ. προτεραιότητας AF-C) στη AF-C (έχετε υπόψη ότι η φωτογραφική μηχανή εστιάζει ξανά πριν από κάθε λήψη). Η λήψη θα συνεχιστεί με το επόμενο μεσοδιάστημα.

Μη Διαθέσιμη Μνήμη

Αν η κάρτα μνήμης είναι πλήρης, ο περιοδικός χρονοδιακόπτης θα παραμείνει ενεργός αλλά δεν θα γίνει λήψη καμίας φωτογραφίας. Συνεχίστε τη λήψη (0 Επανάληψη της Λήψης με Περιοδικό Χρονοδιακόπτη) μετά τη διαγραφή ορισμένων φωτογραφιών ή την απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής και την εισαγωγή μίας άλλης κάρτας μνήμης.

Φωτογράφιση με Περιοδικό Χρονοδιακόπτη

Διαλέξτε μεσοδιάστημα μεγαλύτερο από τον χρόνο που χρειάζεται για να τραβήξετε τον επιλεγμένο αριθμό λήψεων και, αν χρησιμοποιείτε φλας, από τον χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση του φλας. Αν το μεσοδιάστημα είναι πολύ μικρό, ο αριθμός των φωτογραφιών που θα τραβηχτούν ενδέχεται να είναι μικρότερος από τον συνολικό που αναφέρεται στο Βήμα 2 (ο αριθμός των μεσοδιαστημάτων πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό λήψεων ανά μεσοδιάστημα) ή ενδέχεται το φλας να ανάψει με λιγότερη ισχύ από αυτή που χρειάζεται για πλήρη έκθεση. Η φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη δεν μπορεί να συνδυαστεί με εκθέσεις μακράς διαρκείας (φωτογράφιση bulb ή time) ή video με χρονική καθυστέρηση (0 Video με Χρονική Καθυστέρηση), και δεν είναι διαθέσιμη στη ζωντανή προβολή ή όταν έχει επιλεχθεί Εγγραφή video για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) > Κουμπί λήψης (0 g1: Προσαρμ. Εκχώρ. Ελέγχου). Έχετε υπόψη ότι επειδή η ταχύτητα κλείστρου, η ταχύτητα καρέ και ο χρόνος που χρειάζεται για την εγγραφή φωτογραφιών μπορεί να διαφέρει από το ένα μεσοδιάστημα στο επόμενο, ο χρόνος ανάμεσα στο τέλος ενός μεσοδιαστήματος και στην αρχή του επόμενου ενδέχεται να διαφέρει. Εάν η λήψη δεν μπορεί να συνεχιστεί στις τρέχουσες ρυθμίσεις (για παράδειγμα, εάν έχει επιλεχθεί ταχύτητα κλείστρου A ή % στη λειτουργία M, το μεσοδιάστημα είναι μηδέν, ή ο χρόνος έναρξης είναι σε λιγότερο από ένα λεπτό), στην οθόνη θα εμφανιστεί μία προειδοποίηση.

Θα γίνει παύση της λήψης με περιοδικό χρονοδιακόπτη όταν επιλεχθεί το E (χρονομετρητής αυτοφωτογράφισης) ή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά η φωτογραφική μηχανή (όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, οι μπαταρίες και οι κάρτες μνήμης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς τερματισμό της φωτογράφισης με περιοδικό χρονοδιακόπτη). Η παύση της λήψης δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις του περιοδικού χρονοδιακόπτη.

Bracketing

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του bracketing πριν από την έναρξη της φωτογράφισης με περιοδικό χρονοδιακόπτη. Εάν είναι ενεργή η έκθεση, το φλας ή το ADL bracketing όταν είναι σε εξέλιξη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη, η φωτογραφική μηχανή θα πραγματοποιήσει τον αριθμό λήψεων στο πρόγραμμα bracketing σε κάθε μεσοδιάστημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό λήψεων που είναι καθορισμένος στο μενού του περιοδικού χρονοδιακόπτη. Αν το bracketing ισορροπίας λευκού είναι ενεργό όταν είναι σε εξέλιξη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη, η φωτογραφική μηχανή θα τραβήξει μία φωτογραφία σε κάθε μεσοδιάστημα και θα την επεξεργαστεί για να δημιουργηθεί ο αριθμός των αντιγράφων που είναι καθορισμένος στο πρόγραμμα bracketing.