Kada je AF-S izabrano za fotografisanje tražilom, ova opcija kontroliše da li fotografije mogu da se snime samo kada je fotoaparat u fokusu (prioritet fokusa) ili kada god je dugme okidača pritisnuto (prioritet okidanja).

Bez obzira na izabranu opciju, ako se indikator ispravnog fokusa (I) prikaže kada je AF-S izabrano za režim autofokusa, fokus će se zaključati dok je dugme okidača pritisnuto do pola. Zaključavanje fokusa se nastavlja dok se zatvarač okida.