เลือกรูปแบบไฟล์และอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)

การบีบอัดภาพ JPEG

ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีดาว (“”) จะใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อรับรองคุณภาพสูงสุด; ขนาดไฟล์จะแตกต่างกันไปตามฉาก ตัวเลือกที่ไม่มีดาวจะใช้ในการบีบอัดที่ออกแบบมาสำหรับไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า; ไฟล์จะมีขนาดเดียวกันไม่ว่าจะบันทึกด้วยฉากใดก็ตาม

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ