Lås eksponeringsindstillinger eller valg af fokuspunkt.

Mulighed

Beskrivelse

[ Lukkerhastighedslås ]

Vælg [ ON ] for at låse lukkerhastigheden til dens aktuelle værdi i tilstandene S og M.

  • O ikoner vises på optagedisplayet og kontrolpanelet, når lukkerhastighedslåsen er aktiveret.

[ Blændelås ]

Vælg [ ON ] for at låse blænden ved dens aktuelle værdi i tilstandene A og M .

  • O ikoner vises på optagedisplayet og kontrolpanelet, når blændelås er aktiveret.

[ Fokuspunktlås ]

Vælg [ ON ] for at låse fokuspunktvalg på det aktuelt valgte fokuspunkt.

  • Fokuspunktlås gælder ikke, når [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-område-tilstand.

  • Når [ 3D-sporing ] er valgt, vil fokuspunktet spore motivets bevægelse, mens udløserknappen trykkes halvt ned.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video