Vælg længden af den burst, der er optaget fra slutningen af hukommelsesbufferen, når udløserknappen er trykket helt ned, og den maksimale længde af den burst, der er optaget, mens udløserknappen er trykket helt ned i billedoptagelsestilstand med høj hastighed .

1

Del af buffer optaget på hukommelseskortet ved frigivelse ([ Pre-release burst ])

2

Billeder taget efter udgivelsen ([ Post-release burst ])

3

Komplet højhastigheds-burst

Mulighed

Beskrivelse

[ Pre-release burst ]

Hvis en anden indstilling end [ Ingen ] er valgt, vil kameraet buffere billeder, mens udløserknappen trykkes halvt ned, men kun de billeder, der føjes til bufferen i de sidste n sekunder, hvor n er den valgte værdi for [ Pre- release burst ], vil blive optaget på hukommelseskortet, når udløserknappen trykkes helt ned ("Pre-Release Capture").

  • Hvis intervallet mellem udløserknappen, der trykkes halvt ned, og dens trykkes helt ned, er kortere end den valgte tid, vil kun de billeder, der er gemt i bufferen, mens knappen blev trykket halvt ned, blive optaget.

[ Burst efter udgivelsen ]

Vælg den maksimale varighed, hvor kameraet vil fortsætte med at tage billeder, efter at udløserknappen er trykket helt ned: [ 1 s ], [ 2 s ], [ 3 s ] eller [ Maks. ]. Optagelsen kan fortsætte i op til ca. 4 s, når [ Maks. ] er valgt.

Et Y -ikon vises på optagedisplayet, når en anden indstilling end [ Ingen ] er valgt for [ Pre-release burst ]. Mens udløserknappen trykkes halvt ned, vises en grøn prik ( I ) i ikonet for at vise, at buffering er i gang.

  • Hvis udløserknappen trykkes halvt ned i mere end ca. 30 sekunder, vises C i ikonet, og Pre-Release Capture vil blive annulleret. Pre-Release Capture kan genoptages ved at løfte fingeren fra udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video