Vælg, om et zebramønster skal bruges til at angive valgte toneområder i videotilstand.

Mønstertoneområde

Vælg det toneområde, der vises af zebramønsteret fra [ Highlights ] eller [ Mid-tones ], eller vælg [ Zebra pattern off ] for at slå zebramønsteret fra. Højdepunkter og mellemtoner kan defineres ved hjælp af henholdsvis [ Highlight threshold ] og [ Mid-tone range ].

Mønster

For at aktivere zebravisningen skal du vælge [ Pattern 1 ] eller [ Pattern 2 ].

Mønster 1

Mønster 2

Fremhæv Threshold

Vælg den lysstyrke, der er nødvendig for at udløse zebra-displayet, når [ Højdepunkter ] er valgt for [ Mønstertoneområde ].

  • Vælg mellem værdier fra 120 til 255. Jo lavere værdien er, desto større lysstyrker vil der blive vist som højlys.

  • Hvis 255 er valgt, viser displayet kun områder, der er potentielt overeksponerede.

Mellemtoneområde

Vælg den lysstyrke, der er nødvendig for at udløse zebra -displayet, når [Midtoner ] er valgt for [ Mønstertoneområde ].

  • Mellemtoneområdet er defineret som en lysstyrke [ Værdi ] og [ Område ] af lysstyrker centreret omkring den valgte værdi.

  • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve elementer, og tryk på 1 eller 3 for at ændre.

Zebra mønster

Hvis både zebra-displayet og fokus-peaking er aktiveret i manuel fokustilstand, vil kun fokus-peaking træde i kraft. For at se zebradisplayet i manuel fokustilstand skal du vælge [ OFF ] for brugerdefineret indstilling a13 [ Focus peaking ] > [ Fokus peaking display ].

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video