Udvid rækkevidden af tilgængelige lukkertider i tilstand M ; den langsomste tilgængelige lukkerhastighed, når [ ON ] er valgt, er 900 s (15 minutter). Forlængede lukkertider kan bruges til billeder af nattehimlen og andre lange eksponeringer.

  • Når [ ON ] er valgt, vil den resterende tid i den aktuelle eksponering blive vist på kontrolpanelet ved lukkerhastigheder, der er lavere end 30 sek.

  • Ved hastigheder, der er lavere end 1 s, kan lukkerhastigheden, der vises af kameraet, afvige fra den faktiske eksponeringstid. De faktiske eksponeringstider ved lukkertider på f.eks. 15 og 30 sekunder er henholdsvis 16 og 32 sekunder. Eksponeringstiden vil igen matche den valgte lukkerhastighed ved hastigheder på 60 sekunder og langsommere.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video