Vælg Til for at medtage eksponerings- og flashindstillinger, lukkertid (kun indstillingerne S og M) og blænde (kun indstillingerne A og M) i informationen, der optages i hver af de fire billedoptagemenuhukommelser, så de kommer frem, hver gang hukommelsen vælges. Valg af Fra gendanner de værdier, der var gældende, før der blev valgt Til.