Under fokusskift varierer kameraet automatisk fokus over en serie af billeder. Denne funktion kan anvendes til at tage billeder, som senere kan kopieres over på computer og kombineres ved hjælp af fokusstablingssoftware fra tredjepart.