"Vignettering" er et fald i lysstyrke i kanterne af et billede. Vignetteringskontrol reducerer vignettering for type G-, E- og D-objektiver (eksklusive PC-objektiver). Vignetteringens effekter varierer fra objektiv til objektiv og er mest udtalte ved maksimumblænde. Vælg mellem Høj, Normal, Lav og Fra.

Vignetteringskontrol

Alt efter motiv, optageforhold og objektivtype kan der forekomme støj (tåge) på TIFF- og JPEG-billeder eller variationer i perifer lysstyrke, mens brugerdefinerede Picture Controls og forindstillede Picture Controls, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, muligvis ikke giver den ønskede effekt. Tag nogle testbilleder, og kontrollér resultatet på skærmen. Vignetteringskontrol gælder ikke for videoer eller multieksponeringer.