Billederne gemmes ved hjælp af filnavne, der består af "DSC_", eller hvis det er billeder, der anvender Adobe RGB-farverum (0 Farverum), af "_DSC" efterfulgt af et firecifret nummer og en tilføjelse på tre bogstaver (fx "DSC_0001.JPG"). Indstillingen Filnavngivning anvendes til at vælge tre bogstaver, der erstatter "DSC"-delen af filnavnet som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 Indtastning af tekst).

Indtastning af tekst

Der vises en dialogboks, når indtastning af tekst er påkrævet. Tryk bogstaverne ind på berøringsskærmens tastatur. Du kan også anvende multivælgeren til at markere det ønskede tegn i tastaturfeltet og trykke på midten af multivælgeren for at indsætte det markerede tegn på markørens aktuelle placering (bemærk, at hvis der indtastes et tegn, når feltet er fuldt, slettes det sidste tegn i feltet). For at slette tegnet under markøren skal du trykke på knappen O (Q). For at flytte markøren hen på en ny position skal du trykke på visningen eller holde knappen W (M) nede og trykke på 4 eller 2. For at gøre indtastningen færdig og vende tilbage til forrige menu skal du trykke på J. For at afslutte uden at gøre indtastningen af tekst færdig skal du trykke på G.

Tekstvisningsområde

Tastaturfelt

Filtilføjelser

Følgende tilføjelser anvendes: “.NEF” for NEF-billeder (RAW), “.TIF” for TIFF (RGB)-billeder, “.JPG” for JPEG-billeder, “.MOV” for MOV-videoer, “.MP4” for MP4-videoer og “.NDF” for støvfri referencedata. I hvert billedpar taget ved billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) + JPEG har NEF- og JPEG-billeder samme filnavne, men forskellige tilføjelser.