Vælg den eller de indstillinger, der bracketeres, når auto-bracketing er aktiv. Vælg AE- & flash-bracketing (j) for at udføre bracketing af både eksponerings- og flashniveau, AE-bracketing (k) for kun at foretage bracketing af eksponering, Flash-bracketing (l) for kun at udføre bracketing af flashniveau, WB-bracketing (m) for at udføre bracketing af hvidbalance eller Aktiv D-Lighting-bracketing (y) for at udføre bracketing ved hjælp af Aktiv D-Lighting. Bemærk, at hvidbalance-bracketing ikke er tilgængelig ved billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.