Optag to til ti NEF-eksponeringer (RAW) som ét enkeltbillede.

Oprettelse af multieksponering

Multieksponeringer kan ikke optages i Live View. Afslut Live View, inden du fortsætter.

Udvidede optagetider

Hvis skærmen slukker under billedvisning eller menufunktioner, og der ingen handlinger udføres i 30 sek., afsluttes optagelsen, og der oprettes en multieksponering af de hidtil optagede eksponeringer. Den tilgængelige tid til optagelse af næste eksponering kan forlænges ved at vælge længere tider for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 c2: Standbytimer).

 1. Vælg Multieksponering.

  Markér Multieksponering i billedoptagemenuen, og tryk på 2.

 2. Vælg en indstilling.

  Markér Multieksponeringstilstand, og tryk på 2, tryk derefter på 1 eller 3 for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på J for at vælge den.

  Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede) er valgt, vises ikonet n på kontrolpanelet.

 3. Vælg antal billeder.

  Markér Antal billeder, og tryk på 2.

  Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal eksponeringer, der skal kombineres for at danne et enkelt billede, og tryk på J.

  Knappen BKT

  Hvis Multieksponering er valgt for brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Knappen BKT + y (0 f1: Brugerd. knaptilknytning), kan du vælge multieksponeringstilstand ved at trykke på knappen BKT og dreje det primære kommandohjul, og du kan vælge antal billeder ved at trykke på knappen BKT og dreje det sekundære kommandohjul. Indstillingen og antal billeder vises på kontrolpanelet: Ikonerne, der repræsenterer indstillingen, er a for Fra, B for Til (enkelt billede) og b for Til (serie).

 4. Vælg billedsandwichindstilling.

  Markér Billedsandwichindstilling, og tryk på 2, tryk derefter på 1 eller 3 for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på J for at vælge den.

 5. Vælg, om du vil beholde de enkelte eksponeringer.

  For at vælge, om du vil beholde eller slette de enkelte billeder, der udgør multieksponeringen, skal du markere Bevar alle eksponeringer og trykke på 2, derefter trykke på 1 eller 3 for at vælge den ønskede indstilling og trykke på J for at vælge den.

 6. Vælg den første eksponering.

  For at vælge første eksponering blandt billeder taget med Large valgt for Billedstørrelse > NEF (RAW) i billedoptagemenuen skal du markere Vælg første eksponering (NEF) og trykke på 2. Anvend multivælgeren til at markere det ønskede billede, og tryk på J for at vælge (for at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen X og holde den nede). For at vælge mellem billeder i en anden plads eller mappe skal du trykke på knappen W (M).

 7. Komponér et billede, fokusér og optag.

  I kontinuerlige udløserindstillinger optager kameraet alle eksponeringer i en enkelt billedserie. Hvis Til (serie) er valgt, bliver kameraet ved med at optage multieksponeringer, mens der trykkes på udløserknappen; hvis Til (enkelt billede) er valgt, afsluttes optagelsen af multieksponering efter det første billede. I selvudløserindstilling optager kameraet automatisk det antal billeder, der er valgt i trin 3, uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 c3: Selvudløser); intervallet mellem billederne styres imidlertid af brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre udløserindstillinger tages der ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen; fortsæt optagelse, indtil alle eksponeringer er blevet optaget. Hvis du valgte et eksisterende NEF-billede (RAW) som første eksponering i trin 6, starter optagelsen fra anden eksponering. For information om afbrydelse af en multieksponering, før alle billeder er optaget, se “Afslutning af multieksponeringer” (0 Afslutning af multieksponeringer).

  Ikonet n blinker, indtil optagelsen afsluttes. Hvis Til (serie) er valgt, afsluttes optagelsen af multieksponeringer kun, når Fra er valgt for multieksponeringstilstand; hvis Til (enkelt billede) er valgt, afsluttes optagelsen af multieksponeringer automatisk, når multieksponeringen er fuldført. Ikonet n forsvinder fra visningen, når optagelsen af multieksponeringerne afsluttes.

Anvendelse af knappen i

Du kan få adgang til de nedenfor opstillede indstillinger ved at trykke på knappen K under en multieksponering og derefter trykke på knappen i. Anvend berøringsskærmen, eller navigér rundt i menuen ved hjælp af multivælgeren, mens du trykker på 1 eller 3 for at markere punkter og trykker på J for at vælge.

 • Se status: Få vist en eksempelvisning af de hidtil optagede eksponeringer.
 • Tag sidste eksponering igen: Tag seneste eksponering igen.
 • Gem og afslut: Opret en multieksponering af de hidtil optagede eksponeringer.
 • Kassér og afslut: Afslut uden at optage en multieksponering. Hvis Til er valgt for Bevar alle eksponeringer, bevares de enkelte eksponeringer.

Knappen i

Afslutning af multieksponeringer

For at afslutte en multieksponering, før det angivne antal eksponeringer er blevet taget, skal du vælge Fra for multieksponeringstilstand eller trykke på knappen K efterfulgt af knappen i og vælge enten Gem og afslut eller Kassér og afslut. Hvis optagelsen slutter, eller du vælger Gem og afslut, før det angivne antal eksponeringer er blevet optaget, oprettes der en multieksponering af de hidtil optagede eksponeringer. Hvis Middel er valgt for Billedsandwichindstilling, justeres forøgelsen, så den afspejler det antal eksponeringer, der rent faktisk er optaget. Bemærk, at optagelsen automatisk slutter, hvis:

 • En to-knaps-nulstilling udføres
 • Kameraet slukkes
 • Batteriet er afladet

Multieksponering

Multieksponeringerne kan påvirkes af støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger).

Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet under optagelse af en multieksponering.

Live View er ikke tilgængelig, mens der optages. Valg af Live View nulstiller Multieksponeringstilstand til Fra.

Optageindstillingerne og billedinformationen for multieksponeringsbillederne er dem for første eksponering.

“Vælg første eksponering (NEF)”

Hvis NEF-billedet (RAW) valgt for første eksponering blev optaget ved en ISO-følsomhed på Høj 0,3 til Høj 2, anvendes elektronisk forreste lukkergardin-udløsning ikke under multieksponeringen, selv hvis Aktiver er valgt for brugerindstilling d6 (Elektr. forr. lukkergardin-udløsn., 0 d6: Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.).

Intervaloptagelse

Hvis intervaloptagelse er aktiveret, inden den første eksponering optages, optager kameraet eksponeringer ved det valgte interval, indtil antallet af eksponeringer angivet i multieksponeringsmenuen er blevet optaget (antallet af billeder opstillet i menuen for intervaloptagelse ignoreres). Disse eksponeringer optages så som et enkelt billede, og intervaloptagelsen afsluttes (hvis Til (enkelt billede) er valgt for multieksponeringstilstand, afsluttes optagelsen af multieksponeringerne ligeledes automatisk).

Andre indstillinger

Når der optages en multieksponering, kan du ikke formatere hukommelseskort, og visse menuelementer er gråmelerede og kan ikke ændres.