เลือก เปิด เพื่อเปิดใช้วงจร low-cut filter สำหรับไมโครโฟนในตัวกล้อง (จะไม่มีผลต่อไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) โดยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผ่านไมโครโฟน (โปรดทราบว่าอาจมีผลกระทบต่อเสียงอื่นๆ ด้วย) การลดเสียงรบกวนจากลมสำหรับไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่รองรับคุณสมบัตินี้ สามารถเปิดหรือปิดใช้งานโดยใช้ปุ่มควบคุมไมโครโฟนได้