เลือกฟังก์ชั่นที่กำหนดไปยังปุ่มควบคุมกล้อง ว่าจะใช้แยกต่างหากหรือใช้ร่วมกับแป้นหมุนเลือกคำสั่ง เมื่อหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งไปที่ 1 ในโหมดไลฟ์วิว

กด

การเลือกหน้าที่ของปุ่มควบคุมต่อไปนี้ ให้ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง:

0 ปุ่ม Pv
v ปุ่ม Fn1
x ปุ่ม Fn2
8 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง
G ปุ่มกดชัตเตอร์

“กด” และ “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง”

ไม่สามารถกำหนดหน้าที่บางอย่างพร้อมกันไปยังทั้งฟังก์ชั่น “กด” และ “กด + คำสั่ง” สำหรับปุ่มควบคุมบางปุ่ม การกำหนดหน้าที่ดังกล่าวไปยังฟังก์ชั่น “กด” เมื่อเคยกำหนดไปยัง “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง” แล้ว จะตั้งค่าตัวเลือก “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง” ไม่มี ขณะที่การกำหนดหน้าที่ดังกล่าวไปยังฟังก์ชั่น “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง” เมื่อเคยกำหนดไปยัง “กด” แล้ว จะตั้งค่าตัวเลือก “กด” เป็น ไม่มี

ฟังก์ชั่นที่สามารถกำหนดไปยังปุ่มควบคุมเหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก 0 v x 8 G
tปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า (เปิด)
qปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า (ปิด)
iชดเชยแสง +
hชดเชยแสง –
rใส่เครื่องหมายดัชนี
sดูข้อมูลการถ่ายภาพ
Bล็อค AE/AF
Cล็อค AE เท่านั้น
Eล็อค AE (ค้าง)
Fล็อค AF เท่านั้น
Cถ่ายภาพ
1บันทึกภาพยนตร์
ไม่มี

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า

ฟังก์ชั่นปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้าจะใช้ได้ในโหมดการถ่ายภาพ A และ M เท่านั้น และจะใช้ขณะที่แสดงข้อมูลการถ่ายภาพไม่ได้ (สัญลักษณ์ 6 จะแสดงว่าใช้งานฟังก์ชั่นปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้าไม่ได้) หน้าจออาจกะพริบถี่ๆ ขณะปรับรูรับแสง

“บันทึกภาพยนตร์”

เมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร์ สำหรับ ปุ่มกดชัตเตอร์ แล้ว จะใช้การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไม่ได้

กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง

การเลือกหน้าที่ของปุ่มควบคุมต่อไปนี้ร่วมกับแป้นหมุนเลือกคำสั่ง ให้ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง:

1 ปุ่ม Pv + y
w ปุ่ม Fn1 + y
9 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง + y

สามารถดำเนินการฟังก์ชั่นต่อไปนี้โดยการกดปุ่มเหล่านี้และการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง:

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์