เลือกพื้นที่ภาพสำหรับภาพยนตร์

ตัดส่วน DX อัตโนมัติ

หากเลือก เปิด ภาพยนตร์ที่ถ่ายโดยใช้เลนส์ DX จะถูกบันทึกโดยใช้พื้นที่ DX (รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ DX) โดยอัตโนมัติ