เลือก ไม่ใช้ เพื่อปิดการใช้งานปุ่ม a เพื่อป้องกันไม่ให้เริ่มต้นไลฟ์วิวโดยไม่ตั้งใจ หากเลือก เปิดใช้ (ตัวตั้งเวลาสแตนด์บายทำงานอยู่) จะสามารถใช้ปุ่ม a เพื่อเริ่มต้นไลฟ์วิวเมื่อเปิดใช้งานการตั้งเวลาสแตนด์บายไว้แล้วเท่านั้น

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์