หากเลือก S ช่วงกว้าง ไมโครโฟนในตัวกล้องและไมโครโฟนภายนอก (0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ) จะตอบสนองต่อช่วงความถี่กว้าง ตั้งแต่เสียงดนตรีไปจนถึงเสียงจอแจบนถนนในเมือง เลือก T ช่วงเสียงพูด เพื่อให้ได้ยินเสียงของคน