เปิดหรือปิดไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอก (0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ) หรือปรับค่าความไวของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมัติ เพื่อให้กล้องปรับความไวการรับเสียงของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ ปิดไมโครโฟน เพื่อปิดการบันทึกเสียง หากต้องการเลือกความไวของไมโครโฟนเอง ให้เลือก ตั้งความไวเอง แล้วเลือกความไว

สัญลักษณ์ 2

2 จะปรากฏขึ้นในการแสดงภาพเต็มจอและขณะเล่นภาพยนตร์ถ้าภาพยนตร์ดังกล่าวถูกบันทึกโดยไม่มีเสียง