เลือกความสว่างที่จำเป็นต่อการเริ่มการแสดงไฮไลท์ภาพยนตร์ เมื่อค่ายิ่งต่ำลง ช่วงความสว่างจะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งจะแสดงเป็นไฮไลท์ หากเลือก 255 การแสดงไฮไลท์จะแสดงเฉพาะพื้นที่ที่อาจมีแสงสว่างมากเกินไป

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์