กล้องจะถ่ายภาพที่ช่วงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างภาพยนตร์เหลื่อมเวลาแบบเงียบ

การบันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

ก่อนการถ่าย

ก่อนเริ่มการถ่ายภาพยนตร์แบบเหลื่อมเวลา ให้ลองถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าปัจจุบันและดูภาพที่ได้บนจอภาพ กล้องจะถ่ายภาพยนตร์หน่วงเวลาโดยใช้การตัดส่วนภาพยนตร์; หากต้องการตรวจสอบองค์ประกอบภาพ ให้กดปุ่ม W (M) ในการแสดงผล ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา (ในการกลับไปยังการแสดงผล ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ให้กดปุ่ม W/M อีกครั้ง) สำหรับการใช้สีคงที่ ให้เลือกการตั้งค่าไวต์บาลานซ์อื่น (0 ไวต์บาลานซ์) ที่ไม่ใช่ v (อัตโนมัติ) หรือ D (ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ)

ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและปิดระบบลดการสั่นไหวของเลนส์ (VR) ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องก่อนเริ่มถ่ายภาพ เพื่อให้แน่ใจว่ากล้องจะไม่หยุดถ่ายภาพกลางคัน ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หรือใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว ในการป้องกันไม่ให้แสงเข้ามาทางช่องมองภาพแล้วส่งผลกระทบต่อการถ่ายภาพและค่าแสง ให้ปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพ

 1. เลือก ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

  ไฮไลท์ ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกด 2 เพื่อแสดงการตั้งค่าภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

 2. การปรับการตั้งค่าภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

  ปรับการตั้งค่าภาพยนตร์เหลื่อมเวลาตามที่อธิบายด้านล่าง

  • การเลือกช่วงเวลาห่างระหว่างเฟรม:

   ไฮไลท์ ช่วงเวลาห่าง แล้วกด 2

   เลือกช่วงเวลาห่างให้นานกว่าความไวชัตเตอร์ที่ใช้เป็นค่าต่ำสุด (นาทีและวินาที) แล้วกด J

  • การเลือกระยะเวลาในการถ่ายภาพทั้งหมด:

   ไฮไลท์ ระยะเวลาในการถ่ายภาพ แล้วกด 2

   เลือกเวลาการถ่ายภาพ (สูงสุด 7 ชั่วโมง 59 นาที) แล้วกด J

  • การเปิดหรือปิดใช้งานการปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน:

   ไฮไลท์ ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

  • การเปิดหรือปิดใช้การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง:

   ไฮไลท์ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

   หากเลือก เปิด จะได้ยินเสียงชัตเตอร์หรือกระจกเฉพาะเมื่อกระจกยกขึ้นหรือปิดลงในตอนเริ่มถ่ายภาพหรือสิ้นสุดการถ่ายภาพเท่านั้น

  • การเลือกพื้นที่ภาพ:

   ไฮไลท์ พื้นที่ภาพ แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

  • การเลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรม:

   ไฮไลท์ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

  • การเลือกตัวเลือกเน้นช่วงเวลาห่าง:

   ไฮไลท์ เน้นช่วงเวลาห่าง แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

  หากเลือก เปิด การบันทึกแบบหน่วงเวลาจะสิ้นสุดลงหากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ หรือไม่เช่นนั้น ปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงาน

 3. เริ่มต้นถ่ายภาพ

  ไฮไลท์ เริ่ม แล้วกด J การถ่ายภาพจะเริ่มต้นหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 3 วินาที กล้องจะถ่ายภาพที่ช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้สำหรับระยะเวลาในการถ่ายภาพ เมื่อถ่ายเสร็จ ภาพยนตร์เหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำที่เลือกไว้สำหรับ ปลายทาง ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ (0 ปลายทาง)

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

การเลือก เปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง จะปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง ได้แก่:

การคำนวณความยาวของภาพยนตร์

จำนวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตร์สามารถคำนวณได้โดยหารระยะเวลาในการถ่ายภาพด้วยช่วงเวลาห่าง แล้วปัดเศษ ความยาวของภาพยนตร์จะสามารถคำนวณได้โดยหารจำนวนภาพด้วยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม) ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ 48 เฟรมที่บันทึกด้วยค่า 1920×1080; 24p จะมีความยาวประมาณสองวินาที ความยาวสูงสุดของภาพยนตร์เหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำ ความยาวที่บันทึกไว้/ความยาวสูงสุด

การสิ้นสุดการถ่ายภาพ

หากต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพก่อนที่จะถ่ายภาพทั้งหมด ให้ไฮไลท์ ปิด ในเมนูภาพยนตร์เหลื่อมเวลา แล้วกด J หรือกด J ระหว่างเฟรม ภาพยนตร์จะสร้างจากเฟรมที่ถ่ายไปจนถึงจุดที่การถ่ายภาพสิ้นสุดลง โปรดทราบว่าการถ่ายภาพจะสิ้นสุดลง และจะไม่มีการบันทึกภาพยนตร์หากตัดการเชื่อมต่อหรือถอดแหล่งพลังงานออก หรือนำการ์ดหน่วยความจำปลายทางออก

ไม่มีภาพถ่าย

กล้องจะสิ้นสุดการบันทึกแบบหน่วงเวลา (เลือก เปิด เน้นช่วงเวลาห่าง) หรือข้ามไปยังเฟรมถัดไป (เลือก ปิด เน้นช่วงเวลาห่าง) หากว่ากล้องไม่สามารถโฟกัสโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติได้ (โปรดทราบว่ากล้องจะโฟกัสอีกครั้งก่อนถ่ายภาพแต่ละภาพ)

ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

การเหลื่อมเวลาจะใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่ได้ รวมทั้งไลฟ์วิว, การบันทึกภาพยนตร์, การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (การถ่ายภาพแบบเปิดชัตเตอร์ค้างหรือเวลา), ตั้งเวลาถ่าย, การถ่ายคร่อม (0 ตั้งค่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ), HDR (High Dynamic Range; 0 HDR (High Dynamic Range)), การถ่ายภาพซ้อน (0 การถ่ายภาพซ้อน), การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา (0 การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา) และการเลื่อนโฟกัส (0 ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส) โปรดทราบว่า เนื่องจากความไวชัตเตอร์และเวลาที่ใช้เพื่อบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาพ ช่วงเวลาระหว่างภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มต้นของภาพต่อไปอาจแตกต่างกันออกไป กล้องจะไม่เริ่มถ่ายภาพหากไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์หน่วงเวลาตามการตั้งค่าปัจจุบันได้ (ตัวอย่างเช่น ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็ม, ช่วงเวลาห่างหรือระยะเวลาในการถ่ายภาพเป็นศูนย์ หรือช่วงเวลาห่างนานกว่าระยะเวลาในการถ่ายภาพ)

การถ่ายภาพอาจสิ้นสุดลงหากใช้ปุ่มควบคุมของกล้องหรือเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อสาย HDMI ภาพยนตร์จะสร้างจากเฟรมที่ถ่ายไปจนถึงจุดที่การถ่ายภาพสิ้นสุดลง ในการสิ้นสุดการถ่ายภาพและบันทึกภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด

ขณะถ่ายภาพ

ขณะถ่ายภาพ Q จะกะพริบและสัญลักษณ์การบันทึกภาพเหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู่ (แสดงเป็นชั่วโมงและนาที) จะปรากฏบนส่วนแสดงผลความไวชัตเตอร์ทันทีก่อนการบันทึกแต่ละเฟรม ในช่วงเวลาอื่น เวลาที่เหลืออยู่สามารถตรวจดูได้โดยกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนด์บาย, 0 c2: ตั้งเวลาสแตนด์บาย) ฟังก์ชั่นตั้งเวลาสแตนด์บายจะไม่สิ้นสุดลงในขณะถ่ายภาพ

การปรับการตั้งค่าระหว่างการถ่ายภาพ

สามารถปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพและเมนูได้ระหว่างถ่ายภาพ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม จอภาพจะปิดประมาณ 2 วินาที ก่อนที่จะถ่ายภาพต่อไป

การแสดงภาพทันทีที่ถ่าย

ปุ่ม K จะใช้ดูภาพถ่ายในขณะที่กำลังถ่ายภาพไม่ได้ แต่เฟรมปัจจุบันจะปรากฏบนจอภาพหลังจากถ่ายภาพแต่ละภาพไปสองสามวินาที หากท่านเลือก เปิด ไว้สำหรับ แสดงภาพทันทีที่ถ่าย ในเมนูแสดงภาพ (0 แสดงภาพทันทีที่ถ่าย) กล้องจะไม่สามารถแสดงภาพอื่นๆ ได้ในขณะที่กำลังแสดงเฟรมดังกล่าวบนจอภาพ

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเสียง “บิ๊บ” ที่ดังเมื่อถ่ายภาพเสร็จสิ้นแล้ว โปรดดู B > ตัวเลือกเสียงเตือน (0 ตัวเลือกเสียงเตือน)