เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร์ (ในหน่วยพิกเซล) และอัตราเฟรม

ตัวเลือก 1 อัตราบิทสูงสุด (Mbps)
( คุณภาพสูง/ปกติ)
ความยาวสูงสุด
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2 144 29 นาที 59 วินาที 3
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p 48/24
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 24/12
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) 4 36

การบันทึก: 3 นาที

แสดงภาพ: 12 นาที

B 1920 × 1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน) 4
C 1920 × 1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน) 4 29

การบันทึก: 3 นาที

แสดงภาพ: 15 นาที

อัตราการบันทึกภาพตามจริงคือ 29.97 ภาพต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 30p, 23.976 ภาพต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 24p และ 59.94 ภาพต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 60p

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณภาพของภาพยนตร์จะถูกกำหนดคงที่ไว้ที่ “สูง”

ภาพยนตร์แต่ละไฟล์จะบันทึกได้มากถึง 8 ไฟล์โดยแต่ละไฟล์มีขนาดไม่เกิน 4 GB จำนวนของไฟล์และความยาวของแต่ละไฟล์จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร์

ภาพยนตร์ที่บันทึกที่อัตราความเร็วคูณ 4 หรือ 5 จะเล่นภาพที่อัตราความเร็วสำหรับเอ็ฟเฟ็กต์สโลว์โมชัน (ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ที่ถูกบันทึกที่ 1920×1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) จะถูกบันทึกที่อัตราเฟรม 120 ภาพต่อวินาที และเล่นภาพที่อัตราเฟรม 30 ภาพต่อวินาที) คุณภาพของภาพยนตร์จะถูกกำหนดคงที่ไว้ที่ “ปกติ” และพื้นที่ภาพจะถูกกำหนดคงที่ไว้ที่ DX