Οι φωτογραφίες, που λαμβάνονται όταν έχει επιλεχθεί το στοιχείο Ενεργοποίηση, περιέχουν πληροφορίες για τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής, ώστε να περιστρέφονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της απεικόνισης ή κατά την προβολή στο ViewNX-i ή στο Capture NX-D. Εγγράφονται οι παρακάτω προσανατολισμοί:

Προσανατολισμός τοπίου (οριζόντιος)

Περιστροφή φωτογραφικής μηχανής κατά 90° δεξιόστροφα

Περιστροφή φωτογραφικής μηχανής κατά 90° αριστερόστροφα

Ο προσανατολισμός της φωτογραφικής μηχανής δεν εγγράφεται όταν έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά την πανοραμική λήψη ή τη λήψη φωτογραφιών με τον φακό στραμμένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω.