Δημιουργήστε ένα slide show των φωτογραφιών στον τρέχοντα φάκελο απεικόνισης (0 Φάκελος Απεικόνισης). Οι κρυμμένες εικόνες (0 Απόκρυψη Εικόνας) δεν εμφανίζονται.

Για την έναρξη του slide show, επισημάνετε την επιλογή Έναρξη και πατήστε το J. Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν ενώ το slide show είναι σε εξέλιξη:

Όταν τελειώνει η παρουσίαση, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου. Επιλέξτε Επανέναρξη για επανέναρξη ή Έξοδος για επιστροφή στο μενού απεικόνισης.