Επισημάνετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα και πατήστε παρατεταμένα το W (Z) ενώ πατάτε το 1 ή το 3 για να διαλέξετε χαρακτηρισμούς από μηδέν έως πέντε αστέρια, ή επιλέξτε το ) για να επισημάνετε τη φωτογραφία ως υποψήφια για διαγραφή αργότερα. Για να προβάλετε τη φωτογραφία που επισημάνατε σε πλήρες κάδρο, πατήστε παρατεταμένα το X (T). Πατήστε το J για να θέσετε την επιλογή σας σε ισχύ.