Επιλέξτε φωτογραφίες προς αποστολή στην έξυπνη συσκευή. Τα video δεν μπορούν να επιλεγούν προς αποστολή.