Anvend multivælgeren som vist nedenfor for at justere skærmens farvebalance med et prøvebillede som reference. Prøvebilledet er det sidst optagede billede, eller i billedvisningsindstilling det billede, der vises sidst; for at vælge et andet billede skal du trykke på knappen W (M) og vælge et billede på en miniatureliste (for at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning skal du trykke på X og holde den nede). Hvis der ikke er nogen billeder på hukommelseskortet, vises der en tom ramme med en grå kant i stedet for prøvebilledet. Tryk på J for at afslutte, når justeringerne er fuldført. Skærmens farvebalance gælder kun for menuer, billedvisning og visning gennem objektivet, der ses under Live View; billeder optaget med kameraet påvirkes ikke.

1 Øg den grønne tone
2 Øg den blå tone
3 Øg den lilla tone
4 Øg den gule tone