Hvis Til er valgt, overføres nye billeder automatisk til smartenheden (hvis kameraet ikke aktuelt er tilsluttet til smartenheden, markeres billederne til overførsel og overføres, næste gang der etableres trådløs forbindelse). Videoer overføres ikke; billeder overføres ved en størrelse på 2 megapixels. Hvis du vælger Fra, når billederne er valgt til overførsel, vises der en dialogboks for bekræftelse; for at fjerne overførselsmarkeringen fra alle billeder skal du markere Ja og trykke på J.

Overførselsmarkering

Der kan højst markeres 1000 billeder til overførsel ad gangen.

Når Sikkerhedskopiering er valgt for Funktion for sekundær plads, markeres kun kortet i den primære plads til overførsel.

Før du ændrer klassificeringen for billeder, der er markeret til overførsel, skal du vælge Deaktiver for Bluetooth > Netværksforbindelse eller slå trådløs fra ved at vælge Aktiver for Flytilstand.