Vælg Gem indstillinger for at gemme følgende indstillinger på hukommelseskortet eller på hukommelseskortet i den primære kortplads, hvis der er sat to hukommelseskort i (hvis kortet er fuldt, vises der en fejlmeddelelse). Anvend denne indstilling til at dele indstillinger mellem D850-kameraer.

Menu Indstilling
Billedvisning Billedvisningsindstillinger
Billedtjek
Efter sletning
Automatisk billedrotation
Roter lodret
Optagelse af billeder (alle hukommelser) Filnavngivning
Flashstyring
Billedområde
Billedkvalitet
Billedstørrelse
NEF-optagelse (RAW)
ISO-følsomhedsindstillinger
Hvidbalance (med finindstilling og forudindstillingerne d-1–d-6)
Indstil Picture Control (brugerdefinerede Picture Controls gemmes som Auto)
Farverum
Aktiv D-Lighting
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
Vignetteringskontrol
Automatisk forvrængningskontrol
Reduktion af støjstriber
Indst. af auto-bracketing
Optagelse af video Filnavngivning
Billedområde
Billedstr./billedhastighed
Videokvalitet
Videofiltype
ISO-følsomhedsindstillinger
Hvidbalance (med finindstilling og forudindstillingerne d-1–d-6)
Indstil Picture Control (brugerdefinerede Picture Controls gemmes som Auto)
Aktiv D-Lighting
Støjreduktion ved høj ISO
Reduktion af støjstriber
Mikrofonfølsomhed
Dæmpning
Frekvensrespons
Reduktion af vindstøj
Elektronisk VR
Brugerindstillinger (alle hukommelser) Alle brugerindstillinger
Opsætning Sprog (Language)
Tidszone og dato (undtagen Dato og tid og Synkroniser med smartenhed)
Informationsvisning
Data om ikke-CPU objektiv
Rens billedsensor
Billedkommentar
Copyrightoplysninger
Bip-indstillinger
Berøringsknapper
HDMI
Lokationsdata (bortset fra indstillingen valgt for Download fra smartenhed)
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
Eye-Fi-overførsel
Kortplads tom, frigør lås
Min menu/
seneste indstillinger
Alle punkter i Min menu
Alle de seneste indstillinger
Vælg fane

Indstillinger gemt med D850 kan gendannes ved at vælge Indlæs indstillinger. Bemærk, at Gem/indlæs indstillinger kun er tilgængelig, når der er isat et hukommelseskort i kameraet, samt at indstillingen Indlæs indstillinger kun er tilgængelig, hvis kortet indeholder gemte indstillinger.

Gemte indstillinger

Indstillingerne gemmes i en fil med et navn, der begynder med "NCSETUP" og slutter med to bogstaver, der er forskellige fra kamera til kamera. Kameraet er ikke i stand til at indlæse indstillinger, hvis filnavnet ændres.