Føj en kommentar til nye billeder, når de tages. Du kan få vist kommentarer i NX Studio-fanen Info.

Indsæt kommentar: Indtast en kommentar som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 Indtastning af tekst). Kommentarer kan bestå af op til 36 tegn.

Vedhæft kommentar: Vælg denne indstilling for at vedhæfte kommentaren til alle efterfølgende billeder. Vedhæft kommentar kan slås til og fra ved at markere indstillingen og trykke på 2. Når du har valgt den ønskede indstilling, skal du trykke på J for at afslutte.