Hent referencedata til indstillingen Image Dust Off i NX Studio. Image Dust Off behandler NEF-billeder (RAW) for at dæmpe effekterne af støv, som kan sidde fast foran på kameraets billedsensor. For yderligere information, se online-hjælp til NX Studio. Image Dust Off kan ikke anvendes til små eller mellemstore NEF-billeder (RAW).

Støvfrit referencebillede er kun tilgængeligt, når der er monteret et CPU-objektiv på kameraet. Et ikke-DX-objektiv med en brændvidde på mindst 50 mm anbefales. Zoom helt ind, når du anvender et zoomobjektiv.

 1. Vælg en startindstilling.

  Markér én af følgende indstillinger, og tryk på J. For at afslutte uden at indhente data til funktionen Image dust off skal du trykke på G.

  • Start: Der vises en meddelelse, og "rEF" vises i søgeren og på kontrolpanelet.
  • Rens sensor, og start: Vælg denne indstilling for at rense billedsensoren før start. Der vises en meddelelse, og "rEF" vises i søgeren og på kontrolpanelet, når rensningen er udført.

 2. Komponér et billede med en hvid genstand uden struktur i søgeren.

  Placér objektivet cirka 10 centimeter fra en godt oplyst, hvid genstand uden struktur. Komponér billedet, så genstanden fylder søgeren, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.

  I autofokusindstillingen indstilles fokus automatisk til uendeligt; i manuel fokusindstilling skal du selv indstille fokus til uendeligt.

 3. Optag støvfri referencedata.

  Tryk udløserknappen helt ned for at optage referencedata til image dust off. Skærmen slukker, når du trykker på udløserknappen.

  Hvis referencegenstanden er for lys eller for mørk, kan kameraet muligvis ikke optage image dust off-referencedata, og der vises en meddelelse. Vælg en anden referencegenstand, og gentag processen fra trin 1.

Rensning af billedsensoren

Støvfri referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget efter billedsensorrensningen er udført. Vælg kun Rens sensor, og start, hvis støvfri referencedata ikke skal anvendes med eksisterende billeder.

Image dust off referencedata

De samme referencedata kan benyttes til billeder taget med andre objektiver eller med andre blændeåbninger. Referencebilleder kan ikke vises ved hjælp af billedbehandlingssoftware på en computer. Der forekommer gitterlinjer, når der vises referencebilleder på kameraet.